vem är jag

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem är jag?

 

Traumaterapi

 

Coaching

 

Vad är traumaterapi, regressions-

och reinkarnationsterapi?

 

Vad är ett trauma?

 

Hur fungerar terapin?

 

För vilka problem passar terapi eller coaching?

 

Upptäck dina förlorade skatter!

 

Barn och tonåringar

 

Hur lång tid tar terapin/coaching och vad kostar det?

 

Kontakt och mera information?

Margareta Eriksdotter Långström-Daems

 

Traumaterapi & coaching

Regressions- och reinkarnationsterapi (tidigarelivterapi)

Coaching

 

Ett givande djupgående samtal erbjuder viktig insikt, klar översikt och ger svar på frågan: hur kommer jag vidare? Allt dethär är en av coachingens målsättningar. En annan är hjälp och stöd i förändringsprocesser.

 

Coaching kan var till mycket stor nytta och glädje i olika livssituationer och levnadsfaser.

Gamla mönster i vårt liv blir tydligare och vi kan bättre förstå vad vi behöver för att kunna ändra på dehär mönstren.

Vi får mera insikt och klarhet i svåra situationer.

Coaching erbjuder viktigt stöd och hjälp i tider av stora förändringar.

 

I coaching låter jag ibland mina klienter också uttrycka sig via teckningar.