Duur en kosten van de therapie

Hoe lang een individuele therapie duurt, is afhankelijk van de problematiek van de cliënt. De ervaring leert dat 6 – 10 consulten meestal goede resultaten opleveren. Soms zijn zelfs minder consulten nodig, soms echter ook meer.
Wat betreft coaching kunnen enkele consulten al veel inzicht bieden. Gedurende deze gesprekken zal blijken of er al of niet meer consulten nodig zijn.

Een consult duurt normaal gesproken 2 uur. Consulten met kinderen duren 1½ uur. De prijs bedraagt € 75,– per uur. De voorkeur van de meeste cliënten gaat uit naar één afspraak per twee tot drie weken. Sommige cliënten werken ook met ‘intensives’ o.a. vanwege lange reistijden. Een intensive kan twee consulten op een dag zijn of bijv. meerdere consulten gedurende een of twee weken. Het uiteindelijke resultaat van de therapie blijft hetzelfde. Onder speciale voorwaarden ben ik ook bereid om naar de cliënt toe te reizen voor een intensive.

Let op: Noch mijn therapie noch mijn coaching wordt door de zorgverzekeraars vergoed.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven