vem är jag

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem är jag?

 

Traumaterapi

 

Coaching

 

Vad är traumaterapi, regressions-

och reinkarnationsterapi?

 

Vad är ett trauma?

 

Hur fungerar terapin?

 

För vilka problem passar terapi eller coaching?

 

Upptäck dina förlorade skatter!

 

Barn och tonåringar

 

Hur lång tid tar terapin/coaching och vad kostar det?

 

Kontakt och mera information?

Margareta Eriksdotter Långström-Daems

 

Traumaterapi & coaching

Regressions- och reinkarnationsterapi (tidigarelivterapi)

Vad är traumaterapi, regressions- och reinkarnationsterapi?

 

Traumaterapi, d.v.s. djupgående terapeutiska samtal, i kombination med eventuell regressions- och reinkarnationsterapi  är en mycket effektiv terapi, som målmedvetet strävar till att nå kärnan till ett problem och få i gång den önskade förändringen.

 

Jag jobbar med en form av traumaterapi, regressions- och reinkarnationsterapi, som delvis utvecklats i Holland.

 

Traumaterapin, regressions- och reinkarnationsterapin utgår ifrån att problem ofta har sitt ursprung i traumatiska upplevelser, vilka ännu inte är (tillräckligt bra) avslutade. Med andra ord “unfinished business”. Dessa för klienten traumatiska upplevelser kan ha hänt i detta liv, eller i så kallade tidigare liv.

 

De traumatiska upplevelserna kan uppspåras bland annat i det undermedvetna och på detta sätt erfaras på nytt och nu äntligen avslutas. För det mesta är det en mycket befriande upplevelse. Klienten får också en värdefull insikt i hur en underliggande tematik manifesterar sig i problem, vilka ofta återkommer.