vem är jag

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem är jag?

 

Traumaterapi

 

Coaching

 

Vad är traumaterapi, regressions-

och reinkarnationsterapi?

 

Vad är ett trauma?

 

Hur fungerar terapin?

 

För vilka problem passar terapi eller coaching?

 

Upptäck dina förlorade skatter!

 

Barn och tonåringar

 

Hur lång tid tar terapin/coaching och vad kostar det?

 

Kontakt och mera information?

Margareta Eriksdotter Långström-Daems

 

Traumaterapi & coaching

Regressions- och reinkarnationsterapi (tidigarelivterapi)

Hur fungerar terapin?

 

Enligt traumaterapin ligger viktiga orsaker till att vi människor fungerar bra eller mindre bra bl.a. i positiva eller negativa erfarenheter. Via djupgånde samtal eller via en lätt trance får klienten på nytt kontakt med dessa erfarenheter. Lätt trance innebär ett medvetande på två nivåer; klienten är både närvarande i nuet och någonstans i det förflutna. Ett exempel på detta "dubbla medvetande" är följande situation: en man berättar i ett större sällskap med tårar i ögonen hur hemskt det var i kriget, för länge sedan. Samtidigt kan han skratta åt en rolig kommentar eller händelse i rummet där han befinner sig.

 

Regression betyder "tillbaka i tiden". En  regressions - och reinkarnationsterapeut jobbar inte enbart med upplevelser i klientens nuvarande liv, utan också i klientens s.k. tidigare liv.