vem är jag

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem är jag?

 

Traumaterapi

 

Coaching

 

Vad är traumaterapi, regressions-

och reinkarnationsterapi?

 

Vad är ett trauma?

 

Hur fungerar terapin?

 

För vilka problem passar terapi eller coaching?

 

Upptäck dina förlorade skatter!

 

Barn och tonåringar

 

Hur lång tid tar terapin/coaching och vad kostar det?

 

Kontakt och mera information?

Margareta Eriksdotter Långström-Daems

 

Traumaterapi & coaching

Regressions- och reinkarnationsterapi (tidigarelivterapi)

Hur lång tid tar terapin/coaching och vad kostar det?

 

Trots att det är svårt att på förhand uppskatta hur mycket tid en individuell terapi/coaching tar, har det i praktiken visat sig att ca 6 – 10 konsulter kan ge avsevärda resultat. Ibland kan det t.o.m. gå snabbare.

 

Terapin/coaching kostar i Finland och i Holland förnärvarande 70 euro per timme.
En konsult är ca 2 timmar och kostar alltså 140 euro.

 

Konsulter med barn (t.o.m. 12 år) är max. 1,5 timme (105 euro per konsult)

 

I Helsingfors jobbar jag med s.k. "intensives", det vill säga ett större antal konsulter under en kort tid. I Holland jobbar jag både med "intensives" och med konsulter som är utspridda över en längre tidsperiod. Med tanke på det slutliga resultatet spelar det ingen roll hur konsultfrekvenserna byggs upp - det totala antalet konsulter är avgörande.

 

Viktigt att veta: Varken min terapi eller min coaching ersätts av sjukförsäkringar i Holland eller i Finland.